Man and the robot - the digital employee-1

Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa teknologian kehitys kiihtyy ja ihmisten työt ja toimenkuvat ovat murroksessa.

Osaammeko ottaa teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista kaiken irti siten, että se täydentäisi meidän ihmisten kyvykkyyksiä ja johtaisi mahdollisimman tehokkaaseen yhteistyöhön ihmisen ja teknologian välillä?

Onko sinulla aikaa mukauttaa omaa toimintaasi siten, että yksilölliset kykysi tulevat hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla?

IHMISEN VAHVUUDET

Mieti hetki eri ihmisten ominaisuuksia. Olemme kaikki erilaisia ja meillä jokaisella on omat vahvuutemme. Yhdistämällä vahvuutemme syntyy uusia vahvuuksia, ominaisuuksia ja kokemuksia, joiden avulla olemme valmiita kohtaamaan tulevia haasteita.

Me ihmiset ja ympäristö jossa elämme kehittyy kuitenkin jatkuvasti, tuoden mukanaan uusia haasteita. Tämä pakottaa meidät etsimään jatkuvasti uusia tapoja ja työkaluja jokapäiväisen elämän helpottamiseksi ja uusien haasteiden kohtaamiseksi.

IHMISET RAJAPINTOINA JÄRJESTELMIEN VÄLILLÄ

Hallinnollisten prosessien kehitys on todella nopeaa verrattuna aikaan, jolloin käytimme vielä paperia ja kynää. Tänä päivänä useat yritykset hyödyntävät eri järjestelmiä tukeakseen prosessejaan. Se mikä jää usein uupumaan, on eri järjestelmien keskinäinen vuoropuhelu. Siinä ihmiset joutuvat paikkaamaan joko järjestelmien väliltä kokonaan puuttuvia rajapintoja, tai rajapintojen kautta siirtyvässä datassa ilmeneviä virheitä tai puutteita.

Järjestelmätoimittajat työskentelevät jatkuvasti kehittääkseen järjestelmäautomaatiota. Siitäkin huolimatta monet yritykset ovat kädet sidottuina asiakaskohtaisten ratkaisujen kanssa, joiden korvaaminen on sekä aikaa vievää että kallista ja joissa ihmisen aikaa käytetään tietovirtojen valvontaan ja hallintaan. Lisäksi työ saattaa olla yksitoikkoista ja jopa tylsää.

Miksi emme antaisi digitaalisen työkaverin hoitaa hommaa?

DIGITAALINEN TYÖKAVERI

Ottamalla ohjelmistorobotin digitaaliseksi työkaveriksi voit vapauttaa työntekijöidesi työaikaa. Samalla kun inhimillisten virheiden määrä pienenee, myös tekemisen laatu paranee.

Mieti mitä työntekijäsi voisivatkaan saada aikaan jos heille annettaisiin aika ja mahdollisuus keskittyä siihen, mitä me ihmiset teemme parhaiten? Tehtäviin, jotka edellyttävät strategista ja taktista ajattelua isommassa kuvassa. Työtä, jossa luovuus, ihmisten kanssakäyminen ja empatia tuovat lisäarvoa ja jossa proaktiivisuutta, joustavuutta ja älyllistä ongelmanratkaisua arvostetaan.

Lue lisää blogistamme::NORIANin ohjelmistorobotiikka (RPA): nopea käyttöönotto etänä

EI TEKOSYITÄ

Tänä päivänä ei ole enää päteviä tekosyitä jättää vapauttamatta tiimisi tai kollegoidesi resursseja. Tarvittava teknologia digitaalisten työkavereiden valjastamiseksi on jo olemassa.

Digityöntekijä suoriutuu toistuvista ja tarkkuutta vaativista tehtävistä nopeasti ja virheettömästi 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä.

Digityöntekijä voi ihmisen lailla:

  • Luoda, validoida ja tallentaa kirjanpidon raportteja
  • Suorittaa kirjanpidon täsmäytystä
  • Ylläpitää master dataa
  • Suorittaa rekrytointiin liittyviä rutiinitehtäviä kuten HR järjestelmässä tehtäviä työsuhdemuutoksia
  • Täsmäyttää tilauksia
  • Laskea palkat ylityölisät ja poissaolot huomioiden
  • Muodostaa sairaskassaan aineiston sairaspoissaoloista
  • Ja paljon muuta

Kehitys jatkuu ja digitaalisten työntekijöiden mukaantulo tulee muutamaan myös hallinnollisia toimenkuvia. Painopiste suorittavista tehtävistä siirtyy aina vaan enemmän kohti taktisempia ja analyyttisempia - yritykselle enemmän arvoa tuottavia tehtäviä.

Kiinnostuitko aiheesta? Inspiroidu automaatiosta ja digitaalisten työntekijöiden tuomista mahdollisuuksista. Lue lisää kotisivuiltamme tai jätä yhteystietosi tänne ja otamme sinuun yhteyttä.

Tulemme julkaisemaan lisää blogikirjoituksia robotiikasta ja siitä kuinka me Norianilla voimme auttaa sinua digitaalisella matkallasi.

Download free eGuide