Beste leverandør cr

Taloushallinnon kumppania valittaessa kannattaa kiinnittää huomio tiettyihin kriittisiin avaintekijöihin.

Päätös taloushallintopalvelujen ulkoistamisesta edellyttää sisäisiä arviointikierroksia. Avainhenkilöillä taloudessa, IT:ssä ja HR:ssä on kaikilla omat näkökulmansa taloushallintoprosesseja arvioitaessa. Kun yrityksesi on arviointiprosessin seurauksena tehnyt päätöksen taloushallintoprosessien ulkoistamisesta, sen jälkeen on vuorossa kumppanin valinta. 

Tässä tärkeimpiä tekijöitä, jotka sinun tulisi oman kokemukseni perusteella huomioida:

Lue myös: Yleisimmät virheet taloushallintopalveluja ulkoistettaessa

KUSTANNUStehokkuus

Kustannustehokkuus on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista useille taloushallintopalveluiden ulkoistamiseen päätyneille yrityksille. Toimittajan automaatio-osaaminen antaa osviittaa sille kuinka kustannustehokkaasti prosesseja voidaan suorittaa. Niiltä osin kun tehtäviä ei ole mahdollista automatisoida, nousevat tarkasteluun työvoimakustannukset. Nearshore- palvelutuotanto mahdollistaa tuotantokustannusten pitämisen riittävän matalalla siten, että yrityksellesi voidaan tarjota palveluja kilpailukykyiseen hintaan.

Kun palvelutuotanto ja aikavyöhyke pysyvät riittävän lähellä, käytännön yhteistyö ja kulttuurierot ovat hyvin hallittavissa. Tällä tavalla yhteistyöstä tulee tehokasta sekä ajallisesti että kustannusmielessä.

laatu

Palvelun laatu on vieläkin tärkeämpää kuin hinnoittelu. Taloushallintopalveluista puhuttaessa kyse on niin lainsäädäntö- kuin myös teknologia- ja substanssiosaamisesta.

Kirjanpitolainsäädäntö on vaativa ja toimittajalla tulee olla kokonaisvaltainen ymmärrys sen mukana tulevista vaatimuksista. Laadunhallintajärjestelmä on tässä olennaisessa asemassa.

Norianilla laadunvarmistus on rakennettu ISO-standardien pohjalta ja työskentelemme ISO- sertifikaattien mukaisesti useissa maissa. Myös yksityisyyskäytännöt ja tietosuojalain (GDPR) toteutuminen ovat laadunseurannan kannalta keskeisessä asemassa.

Teknologia

Teknologian hyödyntäminen on välttämättömyys sekä palvelun laadun että sen hinnan kannalta. Manuaaliset työvaiheet lisäävät inhimillisten virheiden riskiä. Sen vuoksi automaatio-osaaminen on merkittävässä roolissa palvelun laatua varmistettaessa. Lisäksi mitä vähemmän tehtävistä tehdään manuaalisesti, sitä pienempi on työvoiman tarve ja kustannukset.

Taloushallintopalveluissa on tapahtunut viime vuosina merkittävää automaatiokehitystä ja kehityksen voi nähdä jatkuvan myös tulevaisuudessa. Pioneerin asema ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään automaation (IA) saralla on vaatinut meiltä isoja panostuksia, mutta me Norianilla olemme innoissamme nähdessämme arvon, jota se luo asiakkaillemme.

erikoistuminen

Palveluntarjoajan henkilöstön osaaminen on palvelun kannalta keskeistä. Osaamisen näkökulmasta tärkeää ei ole vain taustalla oleva koulutus, vaan ennen kaikkea osaamisen jatkuva kehittäminen niin säännösten, prosessien kuin teknologian näkökulmasta.

Me Norianilla olemme keskittäneet osaamisen kehittämisen Norian Academyyn, jossa seurataan työntekijöiden henkilökohtaista kehittymistä. Strategiamme on varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus innovoida. Samalla kun työntekijämme kehittyvät työskennellessään yhdessä asiakkaidemme kanssa, meillä on kehittymistä tukeva järjestelmä, jossa kehittyminen dokumentoidaan ja tekemisemme laatu varmistetaan. Tämä luo vahvan pohjan paremmille ja älykkäämmille menetelmille, joita haluamme hyödyntää kaikille asiakkaillemme.

yhteenveto

Olet todennäköisesti huomannut, että kaikki edellä listatut elementit liittyvät toinen toisiinsa. Osaaminen ja teknologia ovat keskeisiä palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä. Nearshore-palvelutuotanto yhdistettynä korkeaan osaamiseen myötävaikuttaa alhaisempaan hintaan palvelun laatua vaarantamatta. Sekä teknologian älykäs hyödyntäminen että prosessien jatkuva kehitys mahdollistavat yhdessä matalammat kustannukset.

Kumppanin valinnassa kannattaa huomioida se kuinka systemaattisesti palveluntarjoaja pyrkii kehittämään edellä listattuja elementtejä ja niiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita, millainen kulttuuri palveluntarjoajan organisaatiossa vallitsee ja millaista yrityksen henkilöstön kanssa työskentely on.

Tämä kaikki on edellytyksenä sille, että kumppani voi aidosti hyödyttää sinun liiketoimintaasi.

New call-to-action