Norian shutterstock 4Tilinpäätösaika lähestyy, mikä tarkoittaa useimmille taloushallinnon parissa työskenteleville vuoden kiireisintä aikaa. Tavallista kovemmat vaatimukset kohdistuvat energia-alan yhtiöihin, joilta edellytetään liiketoimintokohtaisesti eriytettyjen tilinpäätösten laatimista.

Raportointia tehdään usein manuaalisesti Exceleissä, lukuja tarkastetaan, virheitä korjaillaan ja lisäselvityspyyntöjä pallotellaan.

Suuri manuaalisen työn määrä sai meidät pohtimaan, miten raportointia voisi sujuvoittaa ja asiakkaan työtä helpottaa. Tiivis yhteistyö energia-alan asiakkaidemme kanssa johti ratkaisuun, jonka tuloksia kiittelee niin asiakas, tilintarkastaja kuin kirjanpitäjä.

ENERGIA-ALALLA TARVITAAN ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS

Vesiliiketoiminta sekä sähkö- ja sähköverkkoliiketoiminta ovat osa energia-alan kokonaisuutta, josta säädetään vesihuolto- ja sähkömarkkinalaissa.

Sähkömarkkinalain mukaan alan yritysten tulee huolehtia asiakkaidensa sähkönhankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää sähkön tehokasta ja ympäristön kannalta kestävää käyttöä. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata hyvä ja kohtuullisin kustannuksin saatavissa oleva talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti.

Talousihmisille energia-alan lainsäädäntö yhdessä Energiamarkkinaviraston suositusten kanssa tarkoittaa vaatimusta eriytettyjen tilinpäätösten laatimisesta vesi-, sähkö- ja sähköverkkoliiketoiminnoille. Tuloslaskelman ja taseen tulee olla johdettavissa yrityksen kirjanpidosta ja laatiminen tulee tapahtua kirjanpitolain säännösten mukaisesti. 

Käytännön tapoja eriytettyjen tilinpäätösten laatimiseen on monia.

ratkaisu laadukkaampaan raportointiin

Eriytettyjen tilinpäätösten sujuvampaan raportointiin voi hakea ratkaisua eri näkökulmista. Energia-alan osaaminen, kirjanpito-osaaminen ja eriytettyjen tilinpäätösten raportointiin taipuva kirjanpitojärjestelmä ovat kaikki ratkaisun kannalta keskeisiä. Paras tulos edellyttää kaikkien näiden osa-alueiden yhdistämistä ja saumatonta yhteistyötä asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä.

 • AIHEUTTAMISPERIAATTEIDEN LÄPIKÄYNTI 
  Raportointia varten käydään läpi yrityksen eri liiketoiminnot ja selvitetään kirjanpidon tapahtumien aiheuttamisperiaatteiden mukaiset kohdistamiset liiketoiminnoille. Sen pohjalta voidaan laatia yksityiskohtaiset ja selkeät periaatteet tukemaan eriytettyjen tilinpäätösten sujuvaa laadintaa ja tilintarkastusta.
 • KOHDISTUSKIRJAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN
  Eriytettyjen tilinpäätösten laadinnassa voidaan hyödyntää kirjanpitojärjestelmässä jo olemassa olevia yrityksen eri liiketoiminnoille kohdistettuja tietoja. Laadintaprosessin tehostamiseksi ja aineiston läpinäkyvyyden parantamiseksi myös yhteisten erien kohdistuskirjaukset eri liiketoiminnoille voidaan tehdä kirjanpitojärjestelmässä.
 • KIRJAUSKOHTAISET LIITTEET KIRJANPITOJÄRJESTELMÄÄN
  Dokumentointi saadaan kirjanpitojärjestelmän hyödyntämisen myötä aivan uudelle tasolle, kun kohdistusten todentavat laskelmat ja kohdistusten perusteet lisätään kirjausten liitteiksi. Kaikki dokumentaatio sekä eriytetyt tilinpäätöslaskelmat ovat yrityksen ja tilintarkastajien nähtävillä suoraan kirjanpitojärjestelmästä, samasta tutusta paikasta kuin yrityksen muut kirjanpidon tiedot.
 • YRITYKSEN SISÄINEN RAPORTOINTI
  Ratkaisu mahdollistaa eriytettyjen tilinpäätösten laskentatietojen hyödyntämisen myös yrityksen sisäisen seurannan tarpeisiin. Rajapinnan avulla yritys saa eriytettyihin tilinpäätöksiin liittyvät tiedot halutessaan myös omaan raportointijärjestelmäänsä.

Lue myös blogi: Vältyt näiltä ongelmilta ulkoistamalla taloushallintopalvelut

YHTEENVETO hyödyistä

Norianin ratkaisu energia-alan eriytettyihin tilinpäätöksiin hyödyttää energia-alan asiakkaitamme monella tavalla:

 • HELPPOUS – Kirjanpitojärjestelmästä saat liiketoimintokohtaiset tuloslaskelmat ja taseet automaattisesti osaksi tilinpäätöstä.
 • LÄPINÄKYVYYS - Sähköinen ja kattava dokumentointi edistää eriytettyjen tilinpäätösten läpinäkyvyyttä ja tehostaa tilintarkastuksen suorittamista.
 • LAADUKKUUS - Kirjanpitojärjestelmän käyttö parantaa laatua, liiketoimintokohtaisten lukujen selkeää johdettavuutta kirjanpidosta sekä raportoinnin jatkuvuutta.
 • ON-LINE 24/7 - Täysin sähköinen eriytettyjen tilinpäätösten raportointi mahdollistaa aineiston tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta.
 • HYÖDYNNETTÄVYYS - Yritys voi automaattisesti hakea tiedot omaan järjestelmäänsä sisäisen laskennan käyttöön.

Haluaisitko kuulla lisää taloushallinnon ratkaisuistamme ja palveluistamme energia-alan yritykselle? Käy kotisivuillamme tai jätä yhteystietosi tänne ja otamme sinuun yhteyttä.

New call-to-action