Hvilke bedrifter outsourcer

Mietitkö koskaan, toimiiko yrityksesi toimialalla, joka hyötyisi laskutuksen, kirjanpidon, palkanlaskennan tai koko taloushallinnon ulkoistamisesta? Oikea vastaus voi olla kiinni tarpeesta saada säästettyä kustannuksia, vastata osaamistarpeisiin tai saada toteutettua organisaatiomuutos.

Oman kokemukseni mukaan monenlaiset yritykset voivat hyötyä taloushallinnon ulkoistamisesta. Hyödyt näyttäytyvät kuitenkin eri tavoin eri yrityksissä. Niitä on monia muitakin kuin vain kustannussäästöt!

Lataa maksuton opas: Mitä yrityksesi tulee huomioida, kun ulkoistat  taloushallinnon palveluita?

Rekrytoinnin haasteet

Taloushallinnon osaajista on kova kilpailu markkinoilla. Hyvät rutiinit ja modernit teknologiat eivät yksinään riitä, jos yrityksen henkilöstö ei tunne toiminnan kehittämisen parhaita käytäntöjä tai järjestelmäautomaation hyödyntämisen viimeisimpiä oppeja.Ulkoistuskumppanilla voi olla tähän toimivia ratkaisuja.

Myös henkilöstön vaihtuvuus kuormittaa talousosastoja. Ammattitaitoisista työntekijöitä kilpaillaan ja useat yritykset miettivät työn sisältöjä ja kehitysmahdollisuuksia päänsä puhki sitouttaakseen henkilöstöään. Ulkoistamalla yritys säästää rekrytointiin käytettävän ajan ja vaivan ja voi samaan aikaan luottaa, että ulkoistuskumppani hoitaa oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin.

Taloushallintoon erikoistuneella palveluntarjoajalla on etulyöntiasema yksittäiseen yritykseen verrattuna. Se pystyy houkuttelemaan alan asiantuntijoita ja tarjoamaan henkilöstölleen monipuolisia työtehtäviä ja kehitysmahdollisuuksia erilaisten asiakkuuksien, järjestelmien ja projektien parissa. Useammassa maassa toimivat yritykset eivät myöskään altistu yhtä voimakkaasti kotimarkkinoiden kilpailuun osaavista tekijöistä. Esimerkiksi Norian on päätynyt perustamaan palvelukeskuksia Puolan ja Liettuan yliopistokaupunkeihin, koska niissä on saatavilla korkeasti koulutettua ja motivoitunutta työvoimaa.

organisaatiomuutokset

Yrityksen jakautuminen johtaa monesti tilanteeseen, jossa uusi yritys jää ilman omaa talousosastoa. Tällaisessa tilanteessa vaihtoehtoina on joko kokonaan uuden talousosaston rakentaminen tai palveluiden ulkoistaminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Organisaatiomuutos yksinään ei ole syy ulkoistamiselle, mutta jos muutos tarkoittaa talouden toimintoihin käytettävien resurssien lisäämistä tai kokonaan uudelleen hankkimista, voi ulkoistaminen olla hyvä keino nopeuttaa muutoksen toteutusta ja samalla virtaviivaistaa käytössä olevaa toimintamallia.

ulkoistukseen liittyvät asenteet

Saatat pohtia "Millaiset yritykset ovat sitten niitä, jotka eivät päädy ulkoistamaan taloushallinnon palveluja?" Olen ollut itsekin mukana hankkeissa, joissa inhouse-palvelutuotanto on ollut ulkoistamista osuvampi vaihtoehto. Tällöin on usein puhuttu yrityksistä, jotka eivät ole vielä digitalisoineet toimintatapojaan, ovat työskennelleet vanhemmalla ERP-järjestelmällä tai joissa halukkuus standardoida toimintaa ja muuttaa olemassa olevia toimintatapoja on ollut vähäinen.

valmiina kehitykseen?

Vastatakseni otsikon kysymykseen: lähes kaikki yritykset voivat ulkoistaa taloushallinnon tehtävät. Tämä johtuu siitä, että ulkoistaminen riippuu ennen kaikkea asenteista ja halukkuudesta osallistua digitalisaatioon.

Ulkoistamalla voi edesauttaa ja nopeuttaa yrityksessä hyödynnettävän automaation toteutumista ja sitä kautta myös toimintojen laadullista kehittymistä. Samalla organisaatioon vapautuu kunnolla aikaa, esimerkiksi ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Joko sinun yrityksesi on valmis ottamaan seuraavan askeleen?

New call-to-action