IA_20 used by DEOhjelmistorobotit auttavat Lassila & Tikanojaa säästämään vuosittain merkittäviä summia, vähentämään inhimillisiä virheitä sekä tekemään työntekijöiden päivistä innostavampia.

Lassila & Tikanoja (L&T) käynnisti vuonna 2017 hankkeen, jonka tavoitteena oli nostaa ydinliiketoimintaan kuulumattomien prosessien automaatioastetta ja saada näin lisää resursseja ympäristö- ja teollisuuspalveluiden sekä kiinteistöpalveluiden kehittämiseen.

— Halusimme päästä mahdollisimman paljon irti manuaalisesta työstä, L&T:n ict-arkkitehti Martti Niinivaara kertoo. Hänellä on pitkä ja monipuolinen ura L&T:n tietoteknisten järjestelmien parissa.

Ainutlaatuinen palvelu avasi yhteistyön ovet

Yhteistyöhön Norianin kanssa löytyi heti yksi syy yli muiden.

— Norian pystyi tarjoamaan ohjelmistorobotiikan alusta alkaen aidosti palveluna. Muut tarjoajat edellyttivät, että meillä pitäisi olla omat kehittäjät, jotka tekevät robotteja ja meidän pitäisi pyörittää robotteja omalla alustalla. Tätä emme halunneet.

— Norian teki asian helpoksi, sillä he vastaavat robottien koodauksesta ja palvelut pyörivät heidän pilvessään, Niinivaara muistelee yhteistyön ensiaskelia.

L&T:llä on käytössä Norianin AaaS-palvelu (Automation as a Service), jossa koko palvelu on ulkoistettu Norianin Azure-pilveen. Norian vastaa näin ollen muun muassa palvelun tietoturvasta ja tietojen varmuuskopioinnista.

Palvelu skaalautuu helposti muuttuviin tarpeisiin. Se ei sido suuria pääomia, koska L&T:n ei tarvitse asentaa ja ylläpitää automaatiojärjestelmiä ja infrastruktuuria.

Palvelussa on orkestraattoriohjelma, joka valvoo robottien toimintaa sekä käynnistää ja sulkee niitä sovitun aikataulun mukaan. Robottien toiminnasta kerätään tietoa Power BI -sovellukseen, joka raportoi reaaliaikaisesti robottien toiminnasta sekä Norianille että L&T:lle.

Customer case Lassila & Tikanoja logo

Robotit taipuvat erilaisiin tarpeisiin

Norian tuotti L&T:lle ensimmäisenä robotin, jossa L&T asiakaspalvelusta siirtyi tilauksia sisältäviä tikettejä pilvipalvelussa olevalle robotille, joka siirsi ne edelleen L&T:n toiminnanohjausjärjestelmään. Tilaukset olivat hyvin määrämuotoisia. Robotille voitiin luoda helposti säännöt, joiden perusteella tilaukset käsiteltiin toiminnanohjausjärjestelmälle sopivaan muotoon.

Reilussa kolmessa vuodessa ohjelmistorobotteja on luotu kaikille L&T:n toimialoille, hyvin erilaisiin prosesseihin ja useaan toiminnanohjausjärjestelmään. Norianin robotiikka-asiantuntijat ovat saaneet hankkeiden myötä syvällisen ymmärryksen L&T:n liiketoimintaprosesseista ja erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien logiikasta.

— Ohjelmistorobotiikka on meillä käytössä hyvin laajalti. Olemme automatisoineet sekä talouden prosesseja että toiminnanohjaukseen liittyviä liiketoimintaprosesseja, Niinivaara kertoo.

Tarkat kannattavuuslaskelmat robottikehityksen takana

Kun uusia ohjelmistorobotiikkahankkeita tehdään, lasketaan niille tarkoin sekä kustannukset että roboteista saatavat hyödyt.
— Toteutamme vain sellaisia RPA-hankkeita, joissa hyöty on saavutettavissa kohtuullisen lyhyen ajan sisällä, Niinivaara sanoo painokkaasti.

Norian laskee ennen jokaista prosessia, mikä on sen vaatima työmäärä ja kustannus. L&T:llä puolestaan arvioidaan saatavat kustannushyödyt.
Yksi tuoreimmista RPA-hankeista on kiinteistötekniikantoimialan laskutettavien työtilausten esikäsittely.

— Aiemmin työnjohtajamme joutuivat kliksuttamaan järjestelmään paljon asioita, ennen kuin työtilaukset ovat valmiita laskutettaviksi. Nyt sen hoitaa robotti, ja työnjohtaja vain tarkastaa ja hyväksyy robotin esivalmisteleman työtilauksen. Olemme siis onnistuneet siirtämään työnjohtajiemme aikaa tuottavampaan työhön. Tästä hankkeesta saamme vuositasolla mittavia taloudellisia hyötyjä, Niinivaara sanoo tyytyväisenä.

L&T:llä on tällä hetkellä 15 robottia, joiden vuosittaiset hyödyt vaihtelevat. Rahallisten hyötyjen ohella roboteilla tavoitellaan myös muita hyötyjä.

— Vähennämme robotilla inhimillisiä virheitä, jotka voivat johtaa reklamaatioon ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Automatisoimalla toisteisia manuaalisia prosesseja teemme myös työntekijöidemme työstä mielekkäämpää.

Liiketoiminta ideoi uusia robotteja

Hyvät kokemukset ohjelmistorobottien työtä keventävästä vaikutuksesta on innostanut L&T:n henkilökuntaa ideoimaan robottien käyttöä yhä uusiin prosesseihin. Nämä ideat Niinivaara arvioi Norian asiantuntijoiden kanssa ja valitsee ne, jotka tehostavat parhaiten työtä ja helpottavat eniten työntekijöiden arkea.

Yhteistyö Norianin kanssa on ollut Niinivaaralle mieleen, koska hän pääsee työskentelemään suoraan robottien kehittäjien kanssa. Tämä mahdollistaa kehitystyön joutuisan ja joustavan edistämisen. Usein mukana on myös L&T:n prosesseista vastaavia henkilöitä.

— Norianin kehittäjillä on sekä teknistä osaamista että liiketoimintamme ymmärrystä. He keskustelevat hyvin käyttäjälähtöisesti ja käyttäjäystävällisesti, mikä helpottaa kanssakäyntiä meidän prosessivastaavien henkilöiden kanssa, Niinivaara kertoo kokemuksistaan.

Hyvä ymmärrys liiketoiminnasta kirittää kehittämistä eteenpäin

L&T:n ja Norianin yhteistyö perustuu nearshore-ratkaisuun, jossa kehittäjätiimi työskentelee Puolassa. Myös Norianin palvelupäällikkö Damian Kedziora on kotoisin Puolasta. Hän on tuotantotalouden tohtori Lappeenrannan teknisestä yliopistosta ja on opiskellut myös syvällisesti ohjelmistotekniikkaa.

— Työskentely puolalaisten kanssa on ollut positiivinen kokemus. Heidän kanssaan on mukavaa suunnitella robotteja, Niinivaara kiittää.

Niinivaaran tavoitteena on se, että hän saa oman organisaationsa innostuneita ihmisiä yhä enemmän mukaan ideoimaan ja kehittämään robotteja. Tällä tiellä ollaan jo hyvää vauhtia menossa, kun kokemukset roboteista ovat olleet hyviä ja yhteistyö on ollut helppoa myös liiketoiminnasta vastaavien ja Norianin kehittäjien välillä. Reilussa kolmessa vuodessa yhteistyö ja vuoropuhelu ovat hioutuneet tiiviiksi kumppanuudeksi, jonka satoa L&T:n liiketoiminta ja sen työntekijät korjaavat joka päivä.

New call-to-action