Norian velkommen

Olemme aloittaneet blogin jakaaksemme kokemuksia ja auttaaksemme yrityksiä, jotka harkitsevat taloushallinnon palveluiden ulkoistamista.

Aktiivisena taloushallinnon ulkoistuspalveluiden kumppanina olemme oppineet, millaisia haasteita talousosastot kohtaavat päivittäin. Jaamme mielellämme kokemuksiamme sinun kanssasi, joka olet vasta harkitsemassa palveluiden ulkoistamista.

Metodit ja teknologia

Talouspäälliköt, talousjohtajat ja toimitusjohtajat ovat kiinnostuneita tavoista ja teknologioista, joiden avulla voidaan parantaa toiminnan laatua ja alentaa kustannuksia. NORIANin blogissa nostamme esille ideoita, joilla päästään tätä tavoitetta kohti. Blogissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten taloushallinnon tehtävistä saadaan kustannustehokkaampia?
  • Miten laatua voidaan parantaa?
  • Miten talousosasto pystyy varmistamaan tarvittavan osaamisen, vakauden ja skaalautuvuuden?
  • Voidaanko tehtävät tehdä fiksummin ja onko robotisaation hyödyntäminen mahdollista?
  • Mitkä taloushallinnon järjestelmät sopivat parhaiten eri toimialoille ja miten niitä voi hyödyntää tehokkaasti?

Lataa maksuton opas: Mitä yrityksesi tulee huomioida, kun ulkoistat  taloushallinnon palveluita?

Automaatio ja ohjelmistorobotiikka

Pyrimme lisäksi vastaamaan kysymyksiin toiminnan uudenaikaistamisesta. Tehtävien automatisointi ja ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen ovat tehokkaimpia keinoja sekä laadun parantamiseksi että toiminnan tehostamiseksi. Olemme alan edelläkävijä ja meillä on runsaasti kokemusta tehtävien automatisoinnista eri järjestelmissä ja eri toimialoilla. Tämän kokemuksen jaamme mielellämme kanssanne!

Kilpailukyky

Luonnollisesti suurin osa blogin sisällöstä käsittelee taloushallinnon prosessien ulkoistamista, kuten kirjanpitoa, laskutusta, raportointia, palkanlaskentaa ja matkalaskupalveluita. Sen lisäksi käsittelemme kysymyksiä, joita kohtaamme arjessamme. Monet etsivät vinkkejä päivittäisten toimintojen yksinkertaistamiseen, kun taas toiset haluavat parantaa kilpailukykyään. Silloin vaihtoehtona voi olla kustannusten vähentäminen ulkoistamalla taloushallinnon ja palkanlaskennan toiminnot ja keskittymällä itse yrityksen ydinliiketoimintaan.

Skeptisyys

Varovaisuus keskeisten tehtävien ulkoistamisessa on luonnollista. Tuleeko laatu olemaan riittävän hyvä? Monien osastojen mielestä heidän oma toimintansa on niin erityislaatuista, ettei kolmas osapuoli pysty sitä hoitamaan. Tiedostamme tämän kysymyksen ja siksi keskustelemme siitä avoimesti myös blogissamme.

Olemme joukko asiantuntijoita, jotka hyödyntävät ammattitaitoaan, kokemustaan, mielipiteitään ja ideoitaan. Me olemme innostuneita työstämme, ja toivottavasti olemme herättäneet myös sinun uteliaisuutesi. Voit ehdottaa meille myös sinua kiinnostavia aiheita blogissa käsiteltäväksi. Ja miksi et rekisteröityisi NORIAN-blogin tilaajaksi? Saat sähköposti-ilmoituksen, kun julkaisemme jotain uutta.

Täältä löydät lisätietoja ulkoistusprosessista:

New call-to-action